LTVS  Nr 86454


uw tennisclub in Sluis


Clubgebouw " de zwieper "

Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis

Tel : 0117-461642

www.ltvs.nl

Daluren tennisverenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen

Tennisverenigingen in West Zeeuwsch-Vlaanderen hebben indertijd  besloten om per vereniging in de rustige uren één baan ter beschikking te stellen voor

hun leden,die graag met een lid van een andere West Zeeuwsche-Vlaamse vereniging willen tennissen.

Voorwaarde is daarbij wél dat die andere WZVL-vereniging ook deelneemt aan de daluurregeling.

Doel van de regeling

Promotie van de tennissport in zijn algemeenheid.

Gebleken is dat met name de middelbare schooljeugd graag eens met een lid van een andere vereniging (meestal schoolvriend) wil tennissen.

De extra kosten die het spelen bij een andere vereniging met zich meebrengen, beletten dit echter.

Ok voor seniorleden is het belangrijk dat zij de gelegenheid hebben om met een kennis of vriend van een andere vereniging een balletje te slaan .


Richtlijnen.

  1. Per lid mag één introducé worden meegenomen
  2. Per vereniging is één baan beschikbaar; een lid heeft ten allen tijde voorang op een introducé.
  3. Zowel het lid van de vereniging als de introducé dient zijn lidmaatschapspas op correcte wijze op het speelschemabord op te

hangen

  1. De speeltijd is afhankelijk van de gebruikelijke speeltijd, zoals bij die vereniging waar op dit moment gespeeld wordt.
  2. De introducé dient zich te houden aan het baanreglement van de ontvangende vereniging
  3. Als de vereniging de banen nodig heeft voor eigen activiteiten, heeft dit voorrang op deze regeling.
  4. Regelmatig meerdere keren per week met een niet-lid tennissen en zich daarbij beroepen  op deze regeling, past niet in de strekking ervan. In een dergelijk geval verdient het aanbeveling dat het niet-lid zich aanmeld als lid van de vereninging.

De daluren zijn als volgt per vereniging vastgesteld.

Aardenburg, Breskens, Groede, Oostburg, Sluis en IJzendijke

Maandag t/m vrijdag , van 09.00 tot 18.00 uur.

Cadzand.

Maandag t/m vrijdag : van 9.00 uur tot 18.00 uur ( m.u.v.) vakantieperiodes.

Schoondijke.

Maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag : van 09.00 uur tot 15.00 uur


Woensdag : van 09.00 uur tot 12.00 uur.