ltvs nr 86454

uw tennisclub uit Sluis

Clubgebouw "De Zwieper "

Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis

Tel: 0117-461642

WAT ELK LID MOET WETEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Speelgerechtigd

Met inachtneming van het gestelde bij speelschemabord is speelgerechtigd

 

 • Ieder lid met een geldig lidmaatschapspas van LTVS
 • Baanhuurder (8.00 tot 18.00 uur) mits de huur is betaald.

Niet-speelgerechtigden dienen op verzoek door of namens het bestuur de baan direct te verlaten; er bestaat geen aanspraak op teruggave van eventueel betaalde huur.

 

Kleding en Schoeisel.

Correcte tennsikledij en -schoenen

 

Speelschemabord

Moet correct worden gebruikt, dwz.

 

 • Pasjes van alle spelers opgehangen in het klokbord van de baan waarop gespeeld wordt.
 • Klok ingesteld op aanvangstijd
 • Bij onjuist gebruik van het speelschemabord is men niet speelgerechtigd.

 

Na het spelen

 

 • Dient de baan te worden geveegd/gesleept
 • Dient sleepnet/bezem op de daarvoor bestemde plaats te worden terug geplaatst/gehangen.

 

Na 18 uur

 

 • Worden geen banen verhuurd.

 

Wordt na 18.00 uur toch een baan gehuurd,dan is de huurder niet speelgerechtigd; dit dient aan de huurder te worden meegedeeld (zie speelgerechtigheid)

 

 • wordt getennist in vaste periodes van 45 min. volgens onderstaand schema:

 

 

 

 

 

 

 

 • Hebben seniorleden en juniorleden vanaf 15 jaar voorrang tot het spelen op de overige leden.

Verlichting

Alle banen kunnen per blok van 2 (1+2 en 3+4) worden verlicht; van de leden wordt verwacht dat zij oog hebben voor een economisch gebruik van apparatuur en stroom.

 

Tennissen met niet leden

Ieder lid dat met een niet-lid tennist, dient daarvoor vooraf 50% van de baanhuur te betalen. Zie ook daluur regeling.

 

Mixavonden

Over het algemeen iedere laatste vrijdag van de maand : mixavond voor seniorleden (exacte data : zie evenementenkalender)

 

Fietsen

Zoveel mogelijk stallen in het fietsenrek bij het clubgebouw

 

Bromfietsen/motoren

Zoveel als mogelijk stallen bij de ingang; in ieder geval motor af bij het oprijden van het park

 

Diversen

 • Ieder lid helpt voorkomen dat de banen worden bespeeld door Niet-gerechtigden
 • Ieder lid draagt bij aan het schoonmaken van het park
 • Ieder lid kan periodiek worden ingepland voor hte verrichten van "bardienst"

 

 

 

van

tot

van

tot

18.00

18.45

18.45

19.30

19.30

20.15

20.15

21.00

21.00

21.45

21.45

22.30