Baanreglement


 ltvs    Uw tennisclub uit Sluis

 Nr 86454

 Clubgebouw " de Zwieper "

 Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis

 Tel : 0117-461642

 www.ltvs.nl


BAANREGLEMENT

Artikel 1     

Tussen 8.OO en 18.OO uur dienen maximaal twee banen te worden gereserveerd voor verhuur, tenzij club activiteiten dit niet toelaten.   

Na 18.OO uur mogen banen worden verhuurd; als hierdoor de situatie ontstaat dat leden niet kunnen spelen, dienen de huurders op eerste verzoek de banen te  verlaten, waarbij geldt dat degene die het langst heeft gespeeld, als eerste plaats maakt.

Artikel 2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 is speel gerechtigd:

° Ieder lid met een geldig lidmaatschapspas LTVS, mits voorzien van een pasfoto

° Baan huurder (tussen 8.00 en 18.00 uur), mits de huur betaald is. 

Artikel 3

Iedere speel gerechtigde mag tussen 8.00 en 18.00 uur tennissen gedurende een aaneengesloten periode van 60 minuten. 

Artikel 4

Vanaf 18.00 uur wordt getennist in vaste periodes van 45 minuten volgens onderstaand schema:

van

tot

van

tot

18.00

18.45

18.45

19.30

19.30

20.15

20.15

21.00

21.00

21.45

21.45

22.30

 

Vanaf 18.00 uur hebben senior leden en junior leden vanaf 15 jaar voorrang tot spelen op de overige leden. 

Artikel 5


Het is niet toegestaan twee opeenvolgende periodes te spelen, tenzij een baan daardoor onbespeeld zou blijven.


Artikel 6


° Iedere speel gerechtigde is verplicht het speelschemabord correct te gebruiken.


° Iedere speelgerechtigde dient op de baan correcte tenniskledij en schoenen te dragen.


Bij het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde, vervallen alle rechten tot spelen op dat moment.


Artikel 7


Als bij aankomst na 18.00 uur één of meerdere banen niet worden bespeeld en er tenminste 35 minuten van een lopende periode (zie art 4) zijn verstreken, mag men de klok

instellen op het tijdstip dat men de baan betreedten heeft men het recht de lopende en de eerstvolgende periode volledig uit te spelen.


Artikel 8


Na het spelen dient men de baan te vegen/slepen; bezem/sleepnet moet na gebruik op de daarvoor bestemde plaats worden terug geplaatst/gehangen.


Artikel 9


In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur .