Bal-racket-veld en toebehoren

Over Bal - Racket - Veld  en Toebehoren

Weet u.......

Over de Tennisbal


 • dat een tennisbal een diameter moet hebben van minimaal 6.35 cm en niet groter dan 6.67 cm mag zijn.
 • dat het gewicht meer dan 56.7 gram moet zijn en minder dan 58.5 gram
 • dat de kleur van de bal Wit of Geel moet zijn.


Over het Racket


 • dat het racket niet groter mag zijn dan 81.28 cm (handgreep inbegrepen) en niet breder dan 31.75 cm
 • dat de besnaring vlak moet zijn en uit een patroon van gekruiste snaren moet bestaan
 • dat de snaren verbonden moeten zijn met een frame
 • dat die snaren om en om gevlochten moeten zijn of aan elkaar bevestigd moeten zijn waar zij elkaar kruisen
 • dat het patroon zoveel mogelijk gelijkvormig moet zijn en op alle plaatsen even dicht bespannen moet zijn


Over het Speelveld


 • dat het speelveld 23.77 m  lang en 8.23 m breed is
 • dat het speelveld een rechthoek moet zijn
 • dat het speelveld dwars over het midden gescheiden moet wordendoor een net
 • dat het aan een koord(netkoord) of metalen kabel (netkabel) moet hangen
 • dat het net een diameter van ten hoogste 0,8 cm moet hebben
 • dat de uiteinden aan de bovenkant van twee netpalen bevestigd dienen te zijn,die niet meer dan 15 cm in  het vierkant of diameter mogen zijn
 • dat de palen met hun hartlijn aan elke zijde 91,4 cm buiten het veld moeten staan
 • dat de hoogte van de palen zodanig moet zijn dat de afstand gemeten vanaf de bovenkant van het koort of kabel tot de grond 107 cm is
 • dat bij ons de tennisbanen geschikt gemaakt zijn voor zowel het enkel-  als het dubbelspel
 • dat de speelvelden om die reden zijn uitgerust met een dubbelspeelnet
 • dat het net bij enkelspelen ondersteund dient te worden door de zogenaamd enkelspelpaaltjes
 • dat deze enkelspelpaaltjes niet meer dan 7,5 cm in het vierkant of in diameter mogen zijn
 • dat zij met hun hartlijn aan elke zijde op 91,4 cm buiten het enkelspelveld dienen te staan
 • dat het net in het midden strak moet worden getrokken door een nettrekband die niet breder mag zijn dan 5 cm, in het midden een hoogte moet

hebbenvan 91,4 cm en Wit van kleur dient te zijn


Dus .....u ziet het ...er valt heel wat te kontroleren voordat u kunt gaan spelen !!