Bal-racket-veld en toebehoren

Over Bal - Racket - Veld  en Toebehoren

Weet u.......

Over de Tennisbal


dat een tennisbal een diameter moet hebben van minimaal 6.35 cm en niet groter dan 6.67 cm mag zijn.

dat het gewicht meer dan 56.7 gram moet zijn en minder dan 58.5 gram

dat de kleur van de bal Wit of Geel moet zijn.


Over het Racket


dat het racket niet groter mag zijn dan 81.28 cm (handgreep inbegrepen) en niet breder dan 31.75 cm

dat de besnaring vlak moet zijn en uit een patroon van gekruiste snaren moet bestaan

dat de snaren verbonden moeten zijn met een frame

dat die snaren om en om gevlochten moeten zijn of aan elkaar bevestigd moeten zijn waar zij elkaar kruisen

dat het patroon zoveel mogelijk gelijkvormig moet zijn en op alle plaatsen even dicht bespannen moet zijn


Over het Speelveld


dat het speelveld 23.77 m  lang en 8.23 m breed is

dat het speelveld een rechthoek moet zijn

dat het speelveld dwars over het midden gescheiden moet wordendoor een net

dat het aan een koord(netkoord) of metalen kabel (netkabel) moet hangen

dat het net een diameter van ten hoogste 0,8 cm moet hebben

dat de uiteinden aan de bovenkant van twee netpalen bevestigd dienen te zijn,die niet meer dan 15 cm in  het vierkant of diameter mogen zijn

dat de palen met hun hartlijn aan elke zijde 91,4 cm buiten het veld moeten staan

dat de hoogte van de palen zodanig moet zijn dat de afstand gemeten vanaf de bovenkant van het koort of kabel tot de grond 107 cm is

dat bij ons de tennisbanen geschikt gemaakt zijn voor zowel het enkel-  als het dubbelspel

dat de speelvelden om die reden zijn uitgerust met een dubbelspeelnet

dat het net bij enkelspelen ondersteund dient te worden door de zogenaamd enkelspelpaaltjes

dat deze enkelspelpaaltjes niet meer dan 7,5 cm in het vierkant of in diameter mogen zijn

dat zij met hun hartlijn aan elke zijde op 91,4 cm buiten het enkelspelveld dienen te staan

dat het net in het midden strak moet worden getrokken door een nettrekband die niet breder mag zijn dan 5 cm, in het midden een hoogte moet

hebbenvan 91,4 cm en Wit van kleur dient te zijn


Dus .....u ziet het ...er valt heel wat te kontroleren voordat u kunt gaan spelen !!