Bardienstreglement


LTVS      Nr 86454

Uw tennisclub uit Sluis

Clubgebouw "de zwieper"

Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis

tel: 0117-461642

BARDIENSTREGLEMENT

* Een lid wordt tijdens het seizoen op maximaal twee van tevoren bekend gemaakte avonden ingepland voor het verrichten van bardienst.

* Een bardienst heeft geen betrekking op zaterdag of zondag.

*  Een bardienst begint om 18u45 en eindigt één uur na de laatste tennis activiteit, maar in ieder geval om 23.00 uur; de

   bardienst kan op basis van vrijwilligheid besluiten langer te blijven.

 *  Sleutels en geldbeugel dienen te worden opgehaald bij:

    Eetcafe "Kaai 10 "      Kaai 10 - 4524 CK Sluis

De bardienst bestaat uit lichte werkzaamheden, zoals :

-  verstrekken en afrekenen van consumpties

-  toezicht houden op een correct gebruik van het speelschemabord en - in voorkomende gevallen - het verhuren van banen en het innen van baanhuur.

-  schoonhouden van het clubgebouw (materialen in de meterkast), planten water geven e.d.

-  afwassen en opruimen

-  spoelbakken leeg laten lopen

-  lekbak tapinstallatie schoonmaken:schoonhouden

-  koeling aanvullen (de volgende bardienst zal dit op prijs stellen!!)

-  lege flesjes op kleur sorteren en in drankhok opbergen

-  volgens schema vuilnis containers aan de weg plaatsen


           tennis is geen onderdeel van de werkzaamheden van de bardienst

Na afloop van de bardienst brengt de verantwoordelijke d sleutels en geld beugel terug

bij Jan van Keulen, Dr W. Dreesstraat 20, 4524 GB Sluis.


 (brievenbus. Zorg ervoor dat e.e.a. niet halverwege blijft steken)

*  Mocht een lid op de door het bestuur aangegeven data verhinderd zijn om bardienst te doen, dan dient hij/zij dit in eerste instantie zelf op te lossen (ruil).

Laat het bestuur iets weten als dat niet lukt.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt aan het openhouden van het clubgebouw en kleedkamers komt niemand voor een gesloten deur te staan !

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor de medewerking.

Bestuur LTVS.


www.LTVS.nl