Huis en Gedragsregels met betrekking Alcoholhoudende dranken

HUIS- EN GEDRAGSREGELS MET BETREKKING TOT ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

1.        Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2.        Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op één van de terrassen.

3.        Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

4.        Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken

        worden geweigerd, e.e.a. ter beoordeling van de dienstdoende barvrijwilliger.

5.        De barvrijwilliger in het bezit van een IVA certificaat onthoudt zich van het drinken van alcoholhoudende dranken tijdens zijn bardienst.

6.        Prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondje van de zaak” zijn niet toegestaan.

7        Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende barvrijwilliger uit de kantine verwijderd..

 

Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken

. Zwakalcoholhoudende dranken: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15 % alcohol

. Sterk-alcoholhoudende dranken: gedistilleerd met 15% of meer alcohol.

 

Barvrijwilliger

  • . Een vrijwilliger,die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert.Deze persoon
  • is m.i.v. 1 januari 2014 in opdracht van de gemeente verplicht te beschikken over een IVA certificaat.

Kwalificatienormen barvrijwilliger

. tenminste 18 jaar

. in het bezit van IVA

. is betrokken bij de vereniging .