Raad van Bestuur


LTVS     uw tennisclub uit Sluis

Nr 86454


Clubgebouw " de Zwieper "

Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis


Tel : 0117-461642

www.ltvs.nl


Samenstelling Raad van Bestuur


ViceVoorzitter Penningmeester


J.N.v.Keulen

Dr.W.Dreesstrraat 20 - 4524 GB Sluis

Tel : 0031117461645 / 461702

j.van.keulen9@kpnplanet.nl


accomodatie-technische commissie & Jeugdzaken


Jos de Clerck

Hoogstraat 17 - 4524 AA Sluis

Tel : 0031117462845

josdec@zeelandnet.nl

Secretaris & EvenementenHazen Monique


Dinsdagstraat 62 - 4524 AN Sluis


Tel : 0031117462248


mmhazen@zeelandnet.nl


    Voorzitter