Reglement Clubkampioenschappen

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Het bestuur vermeldt in het jaarprogramma de periode waarin de clubkampioenschappen gespeeld worden.

De technische commissie (TC) stelt een uitnodiging voor de clubkampioenschappen samen; deze wordt 14 dagen voor het begin van de vastgestelde periode door het bestuur aan alle leden verzonden.

In deze uitnodiging wordt verwezen naar dit reglement, dat jaarlijks in het informatieboekje zal worden opgenomen en wordt aangegeven wanneer de inschrijftermijn (één week voor de aanvang van de wedstrijden) verstrijkt.

De Clubkampioenschappen worden gespeeld in een periode van 14 dagen, beginnend op zaterdag en eindigend op vrijdagavond. Tijdens deze periode zullen vanaf 19 uur - indien noodzakelijk - alle vier de banen gebruikt worden voor de clubkampioenschappen.

Op de laatste vrijdagavond worden de finales gespeeld, de prijzen uitgereikt en de kampioenschappen op sfeervolle wijze afgesloten. Hierbij moet gelet worden op een goed evenwicht tussen gezelligheid en aandacht voor de te spelen wedstrijden / finales.

In principe wordt na 23 uur niet meer met een wedstrijd begonnen

De deelnemers dienen er bij de opgave terdege rekening mee te houden dat hen bij onvoldoende beschikbaarheid een beperkte deelname kan

worden opgelegd. 

Extra beperking van de beschikbaarheid tijdens de speelperiode kan eveneens tot beperkte deelname mogelijkheid leiden.

Indien door omstandigheden bepaalde wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, dan zal de winnaar door het lot bepaald worden, zodat de clubkampioenschappen toch op de laatste vrijdag kunnen worden afgerond.

 Indien het speelschema daartoe ruimte laat, zal voor de verliezers in de eerste ronden van de enkelspelen een verliezerronde worden

georganiseerd.

Er wordt gespeeld volgens de geldende KNLTB-regels.

Dit houdt in dat voor alle wedstrijden wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, met in elke set – bij stand 6-6 – een tiebreak.

In onvoorziene gevallen beslist de TC over verder spelen en over uitsluiting van deelname, eventueel in overleg met het bestuur.