wat elk lid moet weten


ltvs       nr 86454

uw tennisclub uit Sluis

Clubgebouw "De Zwieper "

Hoogstraat 68a - 4524 LA Sluis

Tel: 0117-461642

WAT ELK LID MOET WETEN.

van

tot

van

tot

18.00

18.45

18.45

19.30

19.30

20.15

20.15

21.00

21.00

21.45

21.45

22.30

Speelgerechtigd

Met inachtneming van het gestelde bij speelschemabord is speelgerechtigd


 • Ieder lid met een geldig lidmaatschapspas van LTVS
 • Baanhuurder (8.00 tot 18.00 uur) mits de huur is betaald.

Niet-speelgerechtigden dienen op verzoek door of namens het bestuur de baan direct te verlaten; er bestaat geen aanspraak op teruggave van eventueel betaalde huur.


Kleding en Schoeisel.

Correcte tennsikledij en -schoenen


Speelschemabord

Moet correct worden gebruikt, dwz.


 • Pasjes van alle spelers opgehangen in het klokbord van de baan waarop gespeeld wordt.
 • Klok ingesteld op aanvangstijd
 • Bij onjuist gebruik van het speelschemabord is men niet speelgerechtigd.


Na het spelen


 • Dient de baan te worden geveegd/gesleept
 • Dient sleepnet/bezem op de daarvoor bestemde plaats te worden terug geplaatst/gehangen.


Na 18 uur


 • Worden geen banen verhuurd.


Wordt na 18.00 uur toch een baan gehuurd,dan is de huurder niet speelgerechtigd; dit dient aan de huurder te worden meegedeeld (zie speelgerechtigheid)


 • wordt getennist in vaste periodes van 45 min. volgens onderstaand schema:
 • Hebben seniorleden en juniorleden vanaf 15 jaar voorrang tot het spelen op de overige leden.

Verlichting

Alle banen kunnen per blok van 2 (1+2 en 3+4) worden verlicht; van de leden wordt verwacht dat zij oog hebben voor een economisch gebruik van apparatuur en stroom.


Tennissen met niet leden

Ieder lid dat met een niet-lid tennist, dient daarvoor vooraf 50% van de baanhuur te betalen. Zie ook daluur regeling.


Mixavonden

Over het algemeen iedere laatste vrijdag van de maand : mixavond voor seniorleden (exacte data : zie evenementenkalender)


Fietsen

Zoveel mogelijk stallen in het fietsenrek bij het clubgebouw


Bromfietsen/motoren

Zoveel als mogelijk stallen bij de ingang; in ieder geval motor af bij het oprijden van het park


Diversen

 • Ieder lid helpt voorkomen dat de banen worden bespeeld door Niet-gerechtigden
 • Ieder lid draagt bij aan het schoonmaken van het park
 • Ieder lid kan periodiek worden ingepland voor hte verrichten van "bardienst"